Indeling kinderboeken op leeftijd

Ik ben niet zo’n voorstander van een indeling van kinderboeken op leeftijd. Mijn kinderen hebben zich, zodra ze zelf konden lezen, nooit aan leeftijdsgroepen gehouden. Om toch enige houvast te bieden, geef ik globaal aan voor welke leeftijdsgroep de boeken geschikt zijn. Maar met de kanttekening: kijk ook vooral naar boeken voor jongere kinderen, of juist voor oudere. Kijk naar je eigen interesses en mogelijkheden – als je een kind bent. Of naar die van je kind of kleinkind: wat past bij jou/hem/haar?

Durf de indeling van kinderboeken op leeftijd los te laten: soms is het toch gewoon heerlijk om ‘s avonds voorgelezen te worden uit een voorleesboek voor ‘jongere’ kinderen? Kinderboekenworm vindt kinderboeken eigenlijk grenzeloos!